UNIQUE DYNAMIC SOLUTION PROVIDER

Kontakt

Dane:
Hansei Sp. z o.o.
ul. Farbiarska 22,
02-862 Warszawa
tel: 22 720 02 08
mobile: 48 505 034 087
e-mail: biuro@hansei.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000390725
REGON: 142977064
NIP: 9512342010

Kapitał zakładowy: 50 000.00 zł

Copyright © 2017 by Hansei Sp. z o.o. All rights reserved.